Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Strona główna OfertaRozwiązaniaPrzetwarzanie baz B2C oraz B2B

Przetwarzanie baz B2C oraz B2B

Posiadamy wiedzę oraz narzędzia skutecznego przetwarzania informacji w bazach B2C oraz B2B. Dzięki temu skutecznie weryfikujemy, korygujemy, standaryzujemy a także deduplikujemy i wzbogacamy informacje B2C oraz B2B.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązaniach wspomagających kompleksowe zarządzanie bazami informacji B2C oraz B2B, począwszy od projektu struktury informacji, określeniu baz źródłowych informacji, narzędzi integracji i przetwarzania  informacji z baz źródłowych, aż po aplikacje do serwisowania danych oraz ich udostępniania. Potwierdzają to nasze rozwijane od kilku lat realizacje:

Co robimy w szczegółach:

Tworzymy narzędzia generowania leadów B2C - aplikacji pozwalających na gromadzenie informacji B2C oraz wstępne ich przetwarzanie. Aplikacje te posiadają narzędzia analityczne pokazujące efektywność agregacji informacji B2C, potencjalne "wąskie gardła" i dzięki temu pozwalające na ich optymalizację i dostosowywanie.

Posiadamy zbiór bibliotek i komponentów pozwalających na dokładną walidację, korekcję oraz standaryzację danych B2C oraz B2B, w szczególności informacji takich jak imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numeru telefonu komórkowego (faktyczne jego istnienie - wykorzystanie usług HLR), numery rejestrowe przedsiębiorstw (NIP, REGON, KRS), kod PKD, itp.

Walidacja informacji określa stopień ich poprawności składniowej i merytorycznej.

Korekcja danych polega na wychwyceniu typowych błędów w informacjach i ich korekta do wartości prawidłowych.

Standaryzacja danych polega na dostosowywaniu poprawnych merytorycznie i składniowo informacji do jednego, spójnego dla całej bazy formatu, np. standaryzacja danych adresowych (PNA), numerów telefonów, itp.

Dzięki temu dane B2C oraz B2B tworzące bazy są wysokiej jakości oraz łatwo przeszukiwalne.

Projektujemy i wdrażamy narzędzia do integracji nieprzetworzonych danych źródłowych w docelowych bazach B2C oraz B2B. Uruchamiane na żądanie lub cyklicznie dokonując obróbki danych B2C lub B2B (walidacja, korekcja, standaryzacja), a następnie ich deduplikacji i agregacji w bazach finalnych. Informacje do zbiorów finalnych są dokładane lub aktualizowane lub wzbogacane (wg algorytmów oceny jakości danych istniejących w bazie i agregowanych).

Rozwijamy aplikacje backendowe pozwalające na kompleksowe zarządzanie finalnymi bazami danych B2C lub B2B. Udostępniane w nich moduły udostępniają funkcjonalności serwisowania danych, zarządzania odwoływaniem zgody na przetwarzanie informacji, badaniem potencjału (liczności) baz po szerokim zakresie kryteriów, eksportu informacji, itp.

Posiadamy zbiór narzędzi i metod integracji(API) finalnych baz B2C oraz B2B z innymi systemami zewnętrznymi.