Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Strona główna OfertaRozwiązaniaKompleksowy Outsourcing

Kompleksowy Outsourcing

Świadczymy usługi outsourcingu usług IT. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji do kompleksowej obsługi informatycznej biznesu.

Jesteśmy partnerem biznesowym, do którego Twój biznes może outsourcować usługi IT.

Świadczymy szerokie portfolio usług outsourcingu, w szczególności:

  • Zaawansowane przetwarzanie informacji biznesowych - Wyszukamy lub pozyskamy pożądane informacje dla Twojego biznesu, dokonamy ich agregacji w dedykowanych bazach elektronicznych, wykonamy operacje weryfikacji, walidacji informacji oraz ich korekcję, ustandaryzujemy i uspójnimy notację i co równie ważne, dostarczymy aplikacji i systemów pozwalających na efektywne prowadzenie przez Ciebie działalności operacyjnej na przygotowanych danych.
  • Outsourcing programistów – Dostarczamy pracowników do realizacji projektów IT. Współpracujemy w modelach rozliczeń "Fixed Price" (określone z Klientem wynagrodzenie za zamówiony zakres prac), "Time&Material" (realizacja ustalanych na bieżąco z Klientem prac w siedzibie i na zasobach technicznych i technologicznych NeoCraft Software, wynagradzana na podstawie wykazu przepracowanych godzin lub dni) oraz "Body leasing" (nasi pracownicy wykonują obowiązki w siedzibie Klienta pod ustalonym nadzorem, często rozliczany na zasadach Time&Material"). W naszych szeregach posiadamy pracowników mogących kompleksowo realizować projekty informatyczne w różnych ich fazach, począwszy od analizy, projektu, implementacji i weryfikacji oraz wdrożenia i serwisowania.
  • Utrzymanie architektury sieciowo-serwerowej - Sprawnie funkcjonujące środowisko sieciowo-serwerowe pozwala na efektywne i elastyczne działanie aplikacji i narzędzi niezbędnych do prowadzenia Twojego biznesu. W dużej mierze jakość architektury sieciowej i serwerowej zależy od doświadczenia i umiejętności w jej projektowaniu i administracji. Nasz zespół administratorów te kompetencje posiada i jest do Twojej dyspozycji.
  • Konsultacje i doradztwo informatyczne - Zapewniamy wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania Twojego biznesu w obszarze IT a także przy planowanych wdrożeniach nowych rozwiązań. Doradzimy w sposobach optymalizacji i racjonalizacji wykorzystywanych obecnie narzędzi i technologii informatycznych, a także przy planowanych wdrożeniach, zagłębiając się w procesy biznesowe wewnątrz organizacji wspierane przez IT z naciskiem na racjonalność inwestycji.
  • Bezpieczeństwo IT – Bezpieczeństwo systemów IT oraz ochrona informacji w nich zawartych stanowi bardzo ważny element prowadzenia działalności operacyjnej biznesu. W tym obszarze zapewniamy wsparcie polegające na audycie bieżącego stanu bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie, z którego wypływa zbiór zaleceń do wprowadzenia. Dotyczą one zwykle sfer opracowania i wdrożenia kompleksowej polityki bezpieczeństwa, ochrony antywirusowej, backupu informacji, szyfrowania transmisji Wi-Fi, zabezpieczeń serwerów, szyfrowania poczty elektronicznej i nośników danych, organizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (GIODO), szkolenia pracowników z zakresu polityki bezpieczeństwa.